ทั้งหมด (คัน)
696
พร้อมใช้ (คัน)
59
ถูกยืม (คัน)
637
จอง (คัน)
0
ซ่อม
0
จ่าย
344

ข่าวประชาสัมพัธ์

รับบริจาครถเข็นผู้ป่วย ยินดีรับทั้งใหม่และเก่า เจ้า..

   ท่านใดที่มีรถเข็นเก่าๆ ที่ไม่ใช้แล้ว ทุกสภาพ ขอเชิญบริจาคมายัง โรงพยาบาลแพร่ ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่, และมูลนิธิคนพิการจังหวัดแพร่ เพื่อไว้บริการผู้พิการหรือคนชรา


ทีมงานของเรายินดีเป็นสื่อกลางส่งต่อรถเข็น

รายนามผู้บริจาค